Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz

Mali Müşavirlik Hizmetleri

Günümüzde farklı ölçekteki pek çok şirketin kendi faaliyet alanları dışında kalan hizmetleri (muhasebe, bordro, raporlama vb.) “dış kaynak” kullanarak yürüttüğü, böylelikle de kendi işlerine daha iyi odaklandıkları ve çalışma verimlerini artırdıkları görülmektedir.

Tarlığ Mali Müşavirlik olarak, müşterilerimizin belirledikleri hedefler doğrultusunda, aşağıdaki finans ve muhasebe hizmetlerini sunmaktayız;

 • Tek düzen hesap planı ile uyumlu muhasebe kayıtlarının tutulması,
 • KDV, Muhtasar, Damga Vergisi, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi vb. Beyannamelerin beyan edilmesi,
 • Ba & Bs formlarının beyan edilmesi,
 • Firma ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde hazırlanmış, Bilanço ve Gelir Tablolarının sunulması,
 • KDV iade hakkı bulunan firmalar için, KDV iade listelerinin hazırlanması ve mahsup işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Aylık Sosyal Güvenlik Kurumu bildirgelerinin hazırlanması ve sunulması,
 • İşe başlayacak ve işten ayrılacak personelle ilgili bildirimlerin yapılması,
 • Aylık personel bordrolarının hazırlanarak firmalara gönderilmesi,
 • Firmalardan gelen talepler doğrultusunda her türlü yönetim raporları, bütçe, nakit akış vb. tabloların hazırlanması

 

Hukuki İşlemler

1) Şirket Kuruluş İşlemleri

Türk vatandaşlarının yani sıra yabancı yatırımcılar da Türkiye’de şirket kurabilir. Türkiye dışında tescil edilmiş şirketler, Türk vatandaşı olmayan kişiler ve Türkiye dışında yerleşik olan Türk vatandaşları da yabancı yatırımcı sayılmaktadır.

Türkiye’de yabancıların yatırım yapmak ve şirket kurmak için ön izin alma zorunluluğu kaldırılmış ve yatırımcı tüm kuruluşlara, Türk Şirketi statüsü tanınarak yerli şirketlerin tüm hak ve yükümlülükleri aynen geçerli kılınmıştır.

Bazı sektörlerindeki ticari faaliyetler için TC Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın izni alınması gerekmektedir. Bu sektörler; Bankacılık, Özel Finans Kurumları, Sigorta, Finans Leasing, Faktoring, Holdingler, Döviz Büroları, Kamu antrepolar, Serbest ticaret Bölgelerini kurucu ve işletmecileri ile Sermaye Piyasası kanuna bağlı şirketlerdir.

Tarlığ Mali Müşavirlik olarak müşterilerimizi tecrübelerimiz doğrultusunda; faaliyet gösterilecek sektör, sermaye hacmi, faaliyet gösterilecek sektöre özel vergisel avantajlar, alınabilecek destekler vb. etkenleri de göz önünde bulundurarak doğru şirket tipini seçmelerine ve seçilen şirket türünün, en kısa zamanda ve talep edilen niteliklerle kurulması konusunda hizmet vermekteyiz.

Aşağıda şirket tiplerine yer verilmiştir.

Sermaye Şirketleri

 • Anonim Şirket
 • Limited Şirket
 • Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket

Şahıs Şirketleri

 • Gerçek Şahıs Şirketleri
 • Adi Şirket
 • Kollektif Şirket
 • Adi Komandit Şirket

2) Şube Kuruluşu

Merkezi yurtdışında bulunan ve ticari faaliyetlerini Türkiye’de devam ettirmek isteyen şirketler, Türkiye’de yeni bir şirket kurmayı tercih etmeyip, merkez şirketin karar organının kararıyla merkeze bağlı bir şube kurabilirler. Böylelikle merkez şirket, Türkiye’deki şubesi üzerinden ticari faaliyetlerini sürdürebilmektedir.

3) İrtibat Bürosu

Kanuni ve iş merkezi yurtdışında bulunan, ticari faaliyet dışında haberleşme, fizibilite, sosyal ve kültürel alanlarda bazı çalışmaları yürütme, şirketler arasında birleşme ve devirler için ön hazırlık yapma, tanıtım ve reklam, ülkedeki iş olanaklarının yakından takip etme ve bu konular hakkında merkez firmaya bilgi vermek amacı  için açılan bürolardır.

İrtibat bürolarının, ticari faaliyette bulunmaları yasak olduğundan Türkiye’de kurumlar ve katma değer vergisi mükellefiyetleri bulunmamaktadır. Açılan irtibat bürolarının zaman içerisinde, ticari faaliyette bulunmaları durumunda irtibat bürosu özelliklerini yitirir ve şube statüsüne geçer.

Diğer yandan, İrtibat Büroları G.V.K.’nun 94’üncü maddesinde bentler halinde sayılan ödemeleri yapmaları halinde tevkifat yapmaları mecburidir. Bu nedenle Muhtasar Beyanname düzenleme zorunluluğu olduğu gibi, gerekli şartlar sağlanması halinde SGK bildirimlerinin de yapılması gerekmektedir.