Erdem Tarlığ

Erdem Tarlığ

Erdem Tarlığ

Galatasaray Lisesi’nde gördüğü ortaöğrenimin ardından eğitimine Galatasaray Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme bölümünde devam etmiş ve 2009 yılında mezun olmuştur.

Lisans tezini Bağımsız Denetim firmaları ile ilgili hazırlayan Erdem Tarlığ, üniversite eğitimi sırasında uluslararası bir bağımsız denetim firmasında staj görmüştür.

Mezuniyetinin ardından çalışmaya başladığı uluslararası bağımsız denetim firmasında çeşitli Sermaye Piyasası şirketlerinin ve yabancı ortaklı şirketlerin Uluslararası Bağımsız Denetim Standartları uyarınca denetlenmeleri ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) uyarınca raporlanmaları süreçlerinde denetim ekiplerinde yer almıştır.

2011 yılında Tarlığ Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim’e katılan Erdem Tarlığ branşı ile ilgili çeşitli sertifika ve kurs programlarını tamamlamıştır.

Galatasaray Lisesi Mezunlar Derneği, Galatasaray Üniversitesi Mezunlar Derneği ve Galatasaray Spor Kulübü üyesi olarak iyi derecede Fransızca ve İngilizce bilmektedir.